Σφουγγαρίστρες-12

Σφουγγαρίστρες-12

FORKAL ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ STATUS (1+1)Δ

Σφουγγαρίστρες-12

MICROFIBER ΣΦΟΥΓΓ/ΣΤΡΑ AA TOWER LINES

Σφουγγαρίστρες-12

SCOTCH BRITE ΣΦΟΥΓ/ΣΤΡΑ ULTRA 2T.

Σφουγγαρίστρες-12

VILEDA NEO ΑΝΤ/ΚΟ ULTRAMAX 10L 8T.

Σφουγγαρίστρες-12

VILEDA ΠΕΤΣETA MICROFIBRE COLORS 8T.

-40%

Σφουγγαρίστρες-12

VILEDA ΣΦΟΥΓ/ΡΑ SOFT (1+1)Δ

6.29 3.77
-40%
6.05 3.63
-40%
6.00 3.60

Σφουγγαρίστρες-12

WETTEX ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ.