Πιτάκια-Με-Γέμιση-06

Πιτάκια-Με-Γέμιση-06

ALFA ΔΙΑΛΕΧΤΑ ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ 750ΓΡ

Πιτάκια-Με-Γέμιση-06

TAKE SPRING ROLLS 360ΓΡ

-40%
4.52 2.71
-40%
4.09 2.45
-40%
3.39 2.03
-40%
5.11 3.07

Πιτάκια-Με-Γέμιση-06

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ 600ΓΡ ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ

-40%

Πιτάκια-Με-Γέμιση-06

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΑΝΑΚΙ 920ΓΡ

5.45 3.27