Κατηγορία > Τρόφιμα > Ψάρια & Θαλασσινά > Κατεψυγμένα Θαλασσινά > Ψάρια ολόκληρα

Κατηγορία > Τρόφιμα > Ψάρια & Θαλασσινά > Κατεψυγμένα Θαλασσινά > Ψάρια ολόκληρα

Γάβρος Εγχώριος Κατεψυγμένες Λαγάκης (800g – κ.β.720g)

3.60

Κατηγορία > Τρόφιμα > Ψάρια & Θαλασσινά > Κατεψυγμένα Θαλασσινά > Ψάρια ολόκληρα

Γλαύκος Κατεψυγμένος “Μύρισε Θάλασσα” Κοντοβερός (700g – κ.β.595g)

5.12

Κατηγορία > Τρόφιμα > Ψάρια & Θαλασσινά > Κατεψυγμένα Θαλασσινά > Ψάρια ολόκληρα

Κοκκινόψαρο Α/Κ Ακαθάριστο 300/500 Κατεψυγμένο Κοντοβερός (ελάχιστο βάρος 700g)

4.58

Κατηγορία > Τρόφιμα > Ψάρια & Θαλασσινά > Κατεψυγμένα Θαλασσινά > Ψάρια ολόκληρα

Μπαρμπούνια Κατεψυγμένα “Μύρισε Θάλασσα” Κοντοβερός (700g)

5.28

Κατηγορία > Τρόφιμα > Ψάρια & Θαλασσινά > Κατεψυγμένα Θαλασσινά > Ψάρια ολόκληρα

Μπαρμπούνια Κατεψυγμένα Λαγάκης (1Κg – κ.β.900g)

5.45

Κατηγορία > Τρόφιμα > Ψάρια & Θαλασσινά > Κατεψυγμένα Θαλασσινά > Ψάρια ολόκληρα

Φαγκριά σε Vacum Κατεψυγμένα Κοντοβερός (ελάχιστο βάρος 800g)

7.01

Κατηγορία > Τρόφιμα > Ψάρια & Θαλασσινά > Κατεψυγμένα Θαλασσινά > Ψάρια ολόκληρα

Φαγκριά σε Vacum Κατεψυγμένα Κοντοβερός (ελάχιστο βάρος 850g)

7.45

Κατηγορία > Τρόφιμα > Ψάρια & Θαλασσινά > Κατεψυγμένα Θαλασσινά > Ψάρια ολόκληρα

Φαγκριά σε Vacum Κατεψυγμένα Κοντοβερός (ελάχιστο βάρος 900g)

7.89