Κατηγορία > Τρόφιμα > Ψάρια & Θαλασσινά > Φρέσκα Ψάρια > Υγράλατος Βακαλάος

Κατηγορία > Τρόφιμα > Ψάρια & Θαλασσινά > Φρέσκα Ψάρια > Υγράλατος Βακαλάος

Βακαλάος Υγράλατος Νορβηγίας Τεμάχισμενος Leader (ελάχιστο βάρος 1,02Kg)

9.16

Κατηγορία > Τρόφιμα > Ψάρια & Θαλασσινά > Φρέσκα Ψάρια > Υγράλατος Βακαλάος

Βακαλάος Υγράλατος Νορβηγίας Τεμάχισμενος Leader (ελάχιστο βάρος 1,04Kg)

9.34

Κατηγορία > Τρόφιμα > Ψάρια & Θαλασσινά > Φρέσκα Ψάρια > Υγράλατος Βακαλάος

Βακαλάος Υγράλατος Νορβηγίας Τεμάχισμενος Leader (ελάχιστο βάρος 1,06Kg)

9.52

Κατηγορία > Τρόφιμα > Ψάρια & Θαλασσινά > Φρέσκα Ψάρια > Υγράλατος Βακαλάος

Βακαλάος Υγράλατος Νορβηγίας Τεμάχισμενος Leader (ελάχιστο βάρος 1Kg)

8.99