Κατηγορία > Τρόφιμα > Παντοπωλείο > Αλεύρι & Σιμιγδάλι > Σιμιγδάλι > Ψιλό

Κατηγορία > Τρόφιμα > Παντοπωλείο > Αλεύρι & Σιμιγδάλι > Σιμιγδάλι > Ψιλό

Σιμιγδάλι Νο. 3 Ψιλό Αγίου Γεωργίου (500 g)

0.94

Κατηγορία > Τρόφιμα > Παντοπωλείο > Αλεύρι & Σιμιγδάλι > Σιμιγδάλι > Ψιλό

Σιμιγδάλι Ψιλό Melissa (500 g)

0.92

Κατηγορία > Τρόφιμα > Παντοπωλείο > Αλεύρι & Σιμιγδάλι > Σιμιγδάλι > Ψιλό

Σιμιγδάλι Ψιλό Misko (400 g)

0.92

Κατηγορία > Τρόφιμα > Παντοπωλείο > Αλεύρι & Σιμιγδάλι > Σιμιγδάλι > Ψιλό

Σιμιγδάλι Ψιλό Αλλατίνη (500 g)

0.98