Κατηγορία > Τρόφιμα > Παντοπωλείο > Αλεύρι & Σιμιγδάλι > Σιμιγδάλι > Χονδρό

Κατηγορία > Τρόφιμα > Παντοπωλείο > Αλεύρι & Σιμιγδάλι > Σιμιγδάλι > Χονδρό

Σιμιγδάλι Χονδρό Melissa (500 g)

0.88

Κατηγορία > Τρόφιμα > Παντοπωλείο > Αλεύρι & Σιμιγδάλι > Σιμιγδάλι > Χονδρό

Σιμιγδάλι Χονδρό Misko (400 g)

0.92