Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Σταφύλια

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Σταφύλια

Σταφύλια Crimson Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 600g)

2.12

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Σταφύλια

Σταφύλια Crimson Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 650g)

2.30

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Σταφύλια

Σταφύλια Mix (Αττικής-Σουλτανίνα) Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 550g)

1.24

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Σταφύλια

Σταφύλια Mix (Αττικής-Σουλτανίνα) Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 600g)

1.36

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Σταφύλια

Σταφύλια Σουλτανίνα Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 600g)

2.28

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Σταφύλια

Σταφύλια Σουλτανίνα Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 750g)

2.85

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Σταφύλια

ΣΤΑΦΎΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΊΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚ’ (ΕΛ’ΧΙΣΤΟ Β’ΡΟς 650G)

2.47

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Σταφύλια

ΣΤΑΦΎΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΊΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚ’ (ΕΛ’ΧΙΣΤΟ Β’ΡΟς 700G)

2.66