Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μπανάνες

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μπανάνες

Μπανάνες (Ώριμες) Dole (ελάχιστο βάρος 1,05Κg)

2.05

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μπανάνες

Μπανάνες (Ώριμες) Dole (ελάχιστο βάρος 1,15Κg)

2.25

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μπανάνες

Μπανάνες (Ώριμες) Dole (ελάχιστο βάρος 1,1Κg)

2.15

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μπανάνες

Μπανάνες (Ώριμες) Dole (ελάχιστο βάρος 1,25Κg)

2.45

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μπανάνες

Μπανάνες (Ώριμες) Dole (ελάχιστο βάρος 1,2Κg)

2.35

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μπανάνες

Μπανάνες (Ώριμες) Dole (ελάχιστο βάρος 1,35Κg)

2.64

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μπανάνες

Μπανάνες (Ώριμες) Dole (ελάχιστο βάρος 1,3Κg)

2.54

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μπανάνες

Μπανάνες (Ώριμες) Dole (ελάχιστο βάρος 1,45Κg)

2.84

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μπανάνες

Μπανάνες (Ώριμες) Dole (ελάχιστο βάρος 1,4Κg)

2.74

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μπανάνες

Μπανάνες (Ώριμες) Dole (ελάχιστο βάρος 1,55Κg)

3.03

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μπανάνες

Μπανάνες (Ώριμες) Dole (ελάχιστο βάρος 1Κg)

1.96

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μπανάνες

Μπανάνες (Ώριμες) Dole (ελάχιστο βάρος 800g)

1.56

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μπανάνες

Μπανάνες (Ώριμες) Dole (ελάχιστο βάρος 850Κg)

1.66

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μπανάνες

Μπανάνες (Ώριμες) Dole (ελάχιστο βάρος 900 g)

1.76

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μπανάνες

Μπανάνες (Ώριμες) Dole (ελάχιστο βάρος 950Κg)

1.86