Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Fugi Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1,45Kg)

3.95

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Fugi Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1,4Kg)

3.82

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Gala Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1,15Κg)

2.69

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Gala Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1,25Κg)

2.92

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Gala Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1,2Κg)

2.80

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Gala Ελληνικά Ζαγορίν (ελάχιστο βάρος 1.4kg)

4.27

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Jona Gold Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1.45Κg)

3.59

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

ΜΉΛΑ JONA GOLD ΕΛΛΗΝΙΚ’ (ΕΛ’ΧΙΣΤΟ Β’ΡΟς 1.4KG)

3.47

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Mix 2 Jona, 2 Golden, 2 Fugi Ε.Ε/Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1.4Kg)

3.47

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Mix 2 Στάρκιν, 2 Σμίθ Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 950g)

1.73

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Γκόλντεν Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1,25Kg)

2.58

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Γκόλντεν Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1,3Kg)

2.69

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Γκόλντεν Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1,6Kg)

3.41

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Γκόλντεν Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1.35Kg)

2.79

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Γκράν Σμίθ Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1,45 Kg)

3.00

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Γκράν Σμίθ Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1,55 Kg)

3.20

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Γκράν Σμίθ Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1,65 Kg)

3.41

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Σμίθ Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1,25Κg)

2.58

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

ΜΉΛΑ ΣΜΊΘ ΕΛΛΗΝΙΚ’ (ΕΛ’ΧΙΣΤΟ Β’ΡΟς 1,35ΚG)

2.79

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Στάρκιν Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1.35Κg)

2.97

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Στάρκιν Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1.45Κg)

3.19

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Στάρκιν Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1.4Κg)

3.08

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

Μήλα Στάρκιν Ελληνικά Ζαγορίν (ελάχιστο βάρος 1.7Κg)

4.42

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

ΜΉΛΑ ΣΤ’ΡΚΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚ’ (ΕΛ’ΧΙΣΤΟ Β’ΡΟς 1,35ΚG)

2.97

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

ΜΉΛΑ ΣΤ’ΡΚΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚ’ (ΕΛ’ΧΙΣΤΟ Β’ΡΟς 1.4ΚG)

3.08

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

ΜΉΛΑ ΣΤ’ΡΚΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚ’ ΖΑΓΟΡΊΝ (ΕΛ’ΧΙΣΤΟ Β’ΡΟς 1.65G)

4.29

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Μήλα

ΜΉΛΑ ΣΤ’ΡΚΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚ’ ΖΑΓΟΡΊΝ (ΕΛ’ΧΙΣΤΟ Β’ΡΟς 1.6KG)

4.16