Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Αχλάδια

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Αχλάδια

Αχλάδια Κρυστάλλια Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1.05kg)

1.81

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Αχλάδια

Αχλάδια Κρυστάλλια Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1.15kg)

1.98

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Αχλάδια

Αχλάδια Κρυστάλλια Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1.2kg)

2.07

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Αχλάδια

Αχλάδια Κρυστάλλια Ελληνικά (ελάχιστο Βάρος 600g)

1.56

Κατηγορία > Τρόφιμα > Μαναβική > Φρούτα > Αχλάδια

Αχλάδια Φέτελ Ελληνικά (ελάχιστο βάρος 1Κg)

2.68