Κατηγορία > Τρόφιμα > Κρέας & Αλλαντικά > Αλλαντικά > Γαλοπούλα & Κοτόπουλο

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κρέας & Αλλαντικά > Αλλαντικά > Γαλοπούλα & Κοτόπουλο

Γαλοπούλα Ferrano Υφαντής (70 g)

1.29

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κρέας & Αλλαντικά > Αλλαντικά > Γαλοπούλα & Κοτόπουλο

Γαλοπούλα Βραστή Θράκης Γεύσεις (ελάχιστο βάρος 700g)

4.19

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κρέας & Αλλαντικά > Αλλαντικά > Γαλοπούλα & Κοτόπουλο

Γαλοπούλα Καπνιστή Fouantre Υφαντής (120 g)

2.70

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κρέας & Αλλαντικά > Αλλαντικά > Γαλοπούλα & Κοτόπουλο

Κοτόπουλο Βραστό σε φέτες Νίκας-Νιτσιάκος (160 g)

1.90

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κρέας & Αλλαντικά > Αλλαντικά > Γαλοπούλα & Κοτόπουλο

Κοτόπουλο Ψητό σε φέτες Νίκας-Νιτσιάκος (160 g)

2.49

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κρέας & Αλλαντικά > Αλλαντικά > Γαλοπούλα & Κοτόπουλο

Φιλέτο Γαλοπούλα Ψητό Θράκης Γεύσεις (160g)

2.49

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κρέας & Αλλαντικά > Αλλαντικά > Γαλοπούλα & Κοτόπουλο

Φιλέτο Γαλοπούλας Βραστό Θράκης Γεύσεις (160g)

1.95

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κρέας & Αλλαντικά > Αλλαντικά > Γαλοπούλα & Κοτόπουλο

Φιλέτο Γαλοπούλας Βραστό σε Φέτες -0.20 Φθηνότερα Υφαντής (160 g)

2.40

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κρέας & Αλλαντικά > Αλλαντικά > Γαλοπούλα & Κοτόπουλο

Φιλέτο Γαλοπούλας Καπνιστό σε Φέτες -0.20 Φθηνότερα Υφαντής (160 g)

2.40

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κρέας & Αλλαντικά > Αλλαντικά > Γαλοπούλα & Κοτόπουλο

Φιλέτο Κοτόπουλο Ψητό Θράκης Γεύσεις (160g)

2.28

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κρέας & Αλλαντικά > Αλλαντικά > Γαλοπούλα & Κοτόπουλο

Φιλέτο Κοτόπουλο Ψητό Θράκης Γεύσεις (ελάχιστο βάρος 700g)

5.83

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κρέας & Αλλαντικά > Αλλαντικά > Γαλοπούλα & Κοτόπουλο

Φιλέτο Κοτόπουλο Ψητό Θράκης Γεύσεις (ελάχιστο βάρος 750g)

6.25