Κατηγορία > Τρόφιμα > Κατεψυγμένα Γεύματα > Λαχανικά & Χόρτα > Αρακάς

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κατεψυγμένα Γεύματα > Λαχανικά & Χόρτα > Αρακάς

Αρακάς Αίνος (1kg)

2.50

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κατεψυγμένα Γεύματα > Λαχανικά & Χόρτα > Αρακάς

Αρακάς Κατεψυγμένος +200gr Δώρο Μπάρμπα Στάθης (1.2 kg)

3.55

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κατεψυγμένα Γεύματα > Λαχανικά & Χόρτα > Αρακάς

Αρακάς Κατεψυγμένος Αίνος (450 g)

2.00

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κατεψυγμένα Γεύματα > Λαχανικά & Χόρτα > Αρακάς

Αρακάς Κατεψυγμένος Μπάρμπα Στάθης (450 g)

2.50

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κατεψυγμένα Γεύματα > Λαχανικά & Χόρτα > Αρακάς

Αρακάς Πέλλας Κατεψυγμένος Alterra (1 kg)

2.85

Κατηγορία > Τρόφιμα > Κατεψυγμένα Γεύματα > Λαχανικά & Χόρτα > Αρακάς

Αρακάς Πέλλας Κατεψυγμένος Alterra (450 g)

1.94