Κατηγορία > Τρόφιμα > Γαλακτοκομικά > Γάλα > Φρέσκο > Ελαφρύ

-10%

Κατηγορία > Τρόφιμα > Γαλακτοκομικά > Γάλα > Φρέσκο > Ελαφρύ

Γάλα Φρέσκο ‘Μικρές Οικογενειακές Φάρμες’ Ελαφρύ 1.5% λιπαρά -0,15€ Δέλτα (1.0 lt)

1.55 1.40
-16%

Κατηγορία > Τρόφιμα > Γαλακτοκομικά > Γάλα > Φρέσκο > Ελαφρύ

Γάλα Φρέσκο ‘Μικρές Οικογενειακές Φάρμες’ Ελαφρύ 1.5% λιπαρά -0,25€ Δέλτα (1.5 lt)

1.55 1.30
-7%

Κατηγορία > Τρόφιμα > Γαλακτοκομικά > Γάλα > Φρέσκο > Ελαφρύ

Γάλα Φρέσκο Ελαφρύ 1,5% λιπαρά -0,10€ Μεβγάλ (1 lt)

1.38 1.28
-9%

Κατηγορία > Τρόφιμα > Γαλακτοκομικά > Γάλα > Φρέσκο > Ελαφρύ

Γάλα Φρέσκο Ελαφρύ 1,5% λιπαρά Αμερικανική Γεωργική Σχολή (1lt)

2.22 2.02

Κατηγορία > Τρόφιμα > Γαλακτοκομικά > Γάλα > Φρέσκο > Ελαφρύ

Γάλα Φρέσκο Ελαφρύ 1.5% λιπαρά Στάμου (1 lt)

1.38

Κατηγορία > Τρόφιμα > Γαλακτοκομικά > Γάλα > Φρέσκο > Ελαφρύ

Γάλα Φρέσκο Ελαφρύ Μανδρέκας (1 lt)

1.20

Κατηγορία > Τρόφιμα > Γαλακτοκομικά > Γάλα > Φρέσκο > Ελαφρύ

Γάλα Φρέσκο Επιλεγμένο Ελαφρύ 1.5% λιπαρά Όλυμπος (1.0 lt)

1.45