Κατηγορία > Καθαριότητα > Σακούλες απορριμμάτων > Επαγγελματικές

Κατηγορία > Καθαριότητα > Σακούλες απορριμμάτων > Επαγγελματικές

Σακούλες Απορριμμάτων Επαγγελματικές (85×110 cm) Endless (15 τεμ)

3.82

Κατηγορία > Καθαριότητα > Σακούλες απορριμμάτων > Επαγγελματικές

Σακούλες Απορριμμάτων Επαγγελματικών Χώρων EK5 Elef (20 τεμ)

3.97

Κατηγορία > Καθαριότητα > Σακούλες απορριμμάτων > Επαγγελματικές

Σακούλες Απορριμμάτων Επαγγελματικών Χώρων EK6 Elef (20 τεμ)

4.99

Κατηγορία > Καθαριότητα > Σακούλες απορριμμάτων > Επαγγελματικές

Σακούλες Απορριμμάτων Επαγγελματικών Χώρων EK8 Elef (20 τεμ)

5.90